Pervy Sneg iz Volnogo Vetra  *02.02.2005

(Millenium iz Volnogo Vetra x Pelageya Yasnaya)

  

Breeder: Rykovy S.+I., Kiew, Ukraine

Owner: Krilova-Zampini Anna, Verona, Italien 

  Pervy Sneg means: First Snow

   Down: with his childrens in Italy.

       

And his uncles and tants "iz Volnogo Vetra":

Mavka

                                                                    Molva

Mirazh

Sire Millenium

         

 

back to the J-Litter