vom Pedigree entziffert, ohne Gewähr.


Chadwik Lynn Silent Enigma's Erfolge                                             zurück

Auszeichnung
Klasse
Wo
Datum
Richter
V1 CAJC BOJ
Ju
Brno /CZ
04.02.12
Ruziekova
V1 CAJC BOJ BOB
Ju
Brno /CZ
05.02.12
 
CAJC
Ju
Litomerice /CZ
26.05.12
 
V1 CAC
 
14.07.12
 
V1 CAC
 
28.07.12
 
Homologiert 17.09.2012:    Tschechischer Jugend-Schönheits-Champion  
V1 CAC
Brno /CZ
06.01.13
 
V1 CAC Klubsieger BOB
 
06.04.13
Antonin Mudra
V1 CAC VDH CACIB BOB
Dresden /D
28.04.13
 
V1 CAC
Litomerice /CZ
25.05.13
 
V1 CAC
CVP Senec
31.05.13
Piskay
V1 CAC RCACIB
Nitra Slovakia
01.06.13
 
V1 CAC
Brno /CZ
30.06.13
 
Homologiert 09.07.2013    Tschechischer Schönheits-Champion
V2 RCAC
CAC Brno /CZ
05.01.14
Tibor Havelka (Slovak Republic)
V3
CACIB Brno /CZ
21.06.14
Miroslav Gunis (Slovak Republic)
V2 RCAC BR BOB
CAC Konopiste Klubshow
06.09.14
Marta Ruzickova (Czech Republic)
V3
Brno Int. EuroDogShow
24.10.14
Antonin Mudra (Czech Republic)
V2 RCAC RCACIB
ChK
CACIB Litomence
28.05.16
Antonin Mudra (Czech Republic)
V3
CACIB Brno /CZ
19.06.16
Petr Rehanek (Czech Republic)
V2
CAC Mojmirovce /Slov.
13.08.16
Marina Ostrovskaya (Russia)
V1 CAC
CAC Sighthound Fest Bohemia
03.09.16
Dr. Anne Midgarden (USA)
V2 RCAC
CACIB Prag /CZ
04.11.17
Ingrid Krah-Heiermann (D)