Bilder von Pervy Sneg's Ahnen

                                                                                       hier gehts zurück

   

 

 

Letay

 

                           

 

Efim

 

 

 

 

Millenium iz Volnogo Vetra

 

Razletka

 

      

 

 

 

Mriya  

    

 

 

 

           

 

Aldebaran de Nobile Veltrus

 

Pervy Sneg iz Volnogo Vetra

 

Medunitsa

 

 

 

 

 

 

 

Pelageya Yasnaya

                        

 

Shvirok

 

     

Smutjan Bonsher

 

Gneva

 

                         

 

Golubka

 

Monarh Slavyanskij

   

 

Stegaika-Lugaika

      Darjal  (Vater von Efim)      Car of Twin Elms (Vater von Smutjan Bonsher) Boyarinja (Mutter von S.B.und Prichuda Bonsher

                 

Die Eltern von Boyarinja:

Burhan de Kuskovo x Bagryana (Tarchan 1197 x Barinya de Norois (Petrov de Norois x Odessa de Norois)):

x                                                                 Prichuda Bonsher

(x(x))   

                   Bim                          Schelma  (Mutter von Bim)

                                             Lel           x  Metel (Eltern v.Schelma und Shalost)

x

  Lezgin 1411/bp(Burhan de Kuskovo x Shalost)        Shalost  (Schwester von Schelma)                            

               

      Alan Michailovitch                          Darja                   Fetysz von Smétanka

Grifo d.Karolinger v.Wienerwald                       Shkoda (Grebetskaya)

                           

Ugryumij iz Tomilino (Grebetskaya)           Otrada (Grebetskaya)                           Karai

  

   ______________________________________________________________________________

                                                                                           hier gehts zurück